تالار بورس بازان

بورس بلاگ

سبد پیشنهادی فردا

سلام سبد پیشنهادی فردا   بانک سینا   -  به خاطر افزایش سود و قیمت همراه اول و مخابرات و افزایش قیمت بانکی ها  بیمه پارسیان به خاطر کف بودن قیمت و خرید این سهم توسط سرمایه گزاری صندوق بازنشستگی بانک تولیدی مهرام بخاطر کف بودن قیمتش پست بانک بخاطر افزایش ...ادامه مطلب ...
صفحه 1 از 1